Poc ens importa el que representem
Res el que tenim
i molt el que som.
Dins del batibull actual d’actituds i ideologies
trobem dos grans grups de músics:
els que tenen ganes de tocar i els que no.
Bandalix és dels primers.

– Néstor Munt