Poc ens importa el que representem

Res el que tenim

i molt el que som.

Dins del batibull actual d’actituds i ideologies

trobem dos grans grups de músics:

els que tenen ganes de tocar i els que no.

Bandalix és dels primers.